documentos de pensamiento radical

documentos de pensamiento radical

jueves, 10 de enero de 2019

A preocupación de Stephen Hawking / La preocupación de Stephen Hawking
Leo en algures -un xornal independente, os ollos do meu can- que Stephen Hawking está enormemente preocupado polo planeta; que di que seguramente teremos que liscar finalmente a Marte para sobrevivir -ou morrer no intento-.
Sobrevivir a que, a quen?

Na rúa reparo na presenza de sinais postmodernos, fabricados con materiais sustentables e cubertos dunha fina película dun produto de nome impronunciable que repele as manchas do 98% de clases de sangue, incluída a dos inocentes.

Soño cunha patera futurista camiño de Marte, un continente ateigado no seu interior, un mar de esperanza nos rostros dos migrantes, algunhas mulleres preñadas, algunha poeta despistada que subiu confundida -pensando que embarcaba nunha elexía-, algún suicida con algo que contar, sen ninguén a quen llo contar...

Policía interestelar, unha galaxia morre cada mes, centos de estrelas esmorecendo cada día, milleiros de fachos de luz rebotando contra prexuízos gasosos cada segundo e ti preocupado por como inserir a palabra estirpe nese poema para aumentar de maneira exponencial as probabilidades de gañar un concurso pasando por riba de ducias de poetas que xa venden máis libros que túa nai sandalias na súa tenda de barrio un día de feira.

Unha liorta de tele-realidade entre futuros votantes dun referendo ilegal e antigos votantes dunha constitución de xoguete, o guión da nova entrega dese superheroe con mallas cinguidas que coñeciches unha noite de bebedeira. Un trillón de estrelas sen rumbo no multiverso e ti cos pantalóns baixados e unha teoría holística entre as mans.
Unha invitación jodorovskiana a xogar a pasapalabra.

Comeza por g: gaia.
Contén o ch: pachamama.
Comeza por k: karma.
Contén o alento: pánico a ser unha molécula de po e non existir ningún plan para salvarte, ningún deus para lle cuspir a culpa, ningunha enerxía que te atravese a ritmo de viaxe astral explicándoo todo, coma un orgasmo.

Leo en algures -os pousos do té, os ollos dun cartomántico- varios parágrafos que comezan coa palabra nós e continúan cunha crítica social e un chamamento á revolución, e teño que volver atrás unha ducia de veces e volver ler máis e máis a fondo, con máis intensidade, e nada, non son quen de adiviñar a que nós se refiren, porque cada nós é un nós diferente e un nós non fala do outro nós, hai nós que son exclusivos e non inclúen os outros nós, pero tódolos nós parecen querer falar de nós e incluírnos a todas e todos nós, pero non, non, non, cada nós é un nós diferente, e finalmente teño que separar os parágrafos en pequenos montóns para clasificalos e catalogalos, e saber se estou nalgún deses nós e daquela decidirme por ese nós e berrar “si, nós, nós, somos nós, nosoutros, somos nosoutros, e vosoutros non sodes nosoutros!”, e sentirme por fin satisfeito, a gusto comigo mesmo, con nós mesmos, e saber que pertenzo a ese grupo exclusivo de persoas que somos nós, e por tanto mellores que vós, que sodes un outro nós pero non sodes nós.

No espazo, no baleiro absoluto, a nada. Nin nós, nin vós, nin eles. Nada.
Ou talvez, en todo caso, un final feliz, a apostasía final de todas e cada unha das mentiras que nos choven cando nos cremos o centro de algo.

Nós: o centro dos límites da periferia.


****Leo en alguna parte -un periódico independiente, los ojos de mi perro- que Stephen Hawking está enormemente preocupado por el planeta; que dice que seguramente tendremos que escapar finalmente a Marte para sobrevivir -o morir en el intento-.
Sobrevivir a que, a quien?

En la calle reparo en la presencia de señales postmodernas, fabricadas con materiales sustentables y cubiertas de una fina película de un producto de nombre impronunciable que repele las manchas del 98% de clases de sangre, incluida la de los inocentes.

Sueño con una patera futurista camino de Marte, un continente inundado en su interior, un mar de esperanza en los rostros de los migrantes, algunas mujeres embarazadas, alguna poeta despistada que subió confundida -pensando que embarcaba en una elegía-, algún suicida con algo que contar, sin nadie la quien contárselo...

Policía interestelar, una galaxia muere cada mes, cientos de estrellas desvaneciéndose cada día, millares de haces de luces rebotando contra prejuicios gaseosos cada segundo y tú preocupado por cómo insertar la palabra estirpe en ese poema para aumentar de manera exponencial las probabilidades de ganar un concurso pasando por encima de docenas de poetas que ya venden más libros que tu madre sandalias en su tienda de barrio un día de feria.

Una pelea de tele-realidad entre futuros votantes de un referéndum ilegal y antiguos votantes de una constitución de juguete, el guión de la nueva entrega diera superhéroe con mallas ceñidas que conociste una noche de borrachera. Un trillón de estrellas sin rumbo en el multiverso y tú con los pantalones bajados y una teoría holística entre las manos.
Una invitación jodorovskiana a jugar la pasapalabra.

Comienza por g: gaia.
Contiene la ch: pachamama.
Comienza por k: karma.
Contiene el aliento: pánico a ser una molécula de polvo y no existir ningún plan para salvarte, ningún dios para escupirle la culpa, ninguna energía que te atraviese a ritmo de viaje astral explicándolo todo, como un orgasmo.

Leo en alguna parte -los posos del té, los ojos de un cartomántico- varios párrafos que comienzan con la palabra nosotros y continúan con una crítica social y un llamamiento a la revolución, y tengo que volver atrás una docena de veces y volver a leer más y más a fondo, con más intensidad, y nada, no soy capaz de adivinar a que nosotros se refieren, porque cada nosotros es un nosotros diferente y un nosotros no habla del otro nosotros, hay nosotros que son exclusivos y no incluyen los otros nosotros, pero todos los nosotros parecen querer hablar de nosotros e incluirnos a todas y todos nosotros, pero no, no, no, cada nosotros es un nosotros diferente, y finalmente tengo que separar los párrafos en pequeños montones para clasificarlos y catalogarlos, y saber si estoy en alguno de esos nosotros y entonces decidirme por ese nosotros y gritar “sí, nosotros, nosotros, somos nosotros, nosotros, somos nosotros, y vosotros no sois nosotros!”, y sentirme por fin satisfecho, a gusto conmigo mismo, con nosotros mismos, y saber que pertenezco a ese grupo exclusivo de personas que somos nosotros, y por tanto mejores que vosotros, que sois otro nosotros pero no sois nosotros.

En el espacio, en el vacío absoluto, la nada. Ni nosotros, ni vosotros, ni ellos. Nada.
O tal vez, en todo caso, un final feliz, la apostasía final de todas y cada una de las mentiras que nos llueven cuando nos creemos el centro de algo.

Nosotros: el centro de los límites de la periferia.Carlos Da Aira. inédito

No hay comentarios:

Publicar un comentario