documentos de pensamiento radical

documentos de pensamiento radical

domingo, 29 de julio de 2018

Antena panóptica


Naceunos unha antena, un tótem descomunal
en cada outeiro, en cada costela cartografada,
un sistema nervioso de garitas,
unha cordilleira de ameazas,
un compendio de estalagmitas,
baluartes formando un asedio.

Non estaban cando fixemos as preguntas,
pero de súpeto acordamos dunha transición
e aí estaban as ondas
atravesándonos coma un sismo,
vendéndonos o dereito á información,
o arrecendo das mordazas,
matizándonos nas peles a gama cromática dos negróns,
unha clase maxistral sobre como anoarmos os bozos
sen deixarnos levar pola indignación.

Agora temos hercios, vatios, amperios e imperios
coagulándonos as searas,
facendo da veciñanza un valado de alta tensión,
unha advertencia de perigo de morte,
un convite á desconfianza.

Xa non hai muiñada sen parte meteorolóxico,
orgasmo sen previo aviso,
frechazo sen campo de tiro.

Convertestes cada penedo nun panóptico,
sulfatástesnos o padal no tempo da colleita,
provocástesnos incendios na lingua.

Pero nós herdamos luvas de liño,
arados de ferro e dentes afiados
cos que abrirmos novos camiños,
e temos nas coxas un baile de san Vito,
un tangaraño no corpo que debería preocuparvos,

porque imos parir unha revolución entre o millo,

ímosvos mover todos, todos os marcos!Antena panóptica


Nos nació una antena, un tótem descomunal
en cada colina, en cada costilla cartografiada,
un sistema nervioso de garitas,
una cordillera de amenazas,
un compendio de estalagmitas,
baluartes formando un asedio.

No estaban cuando hicimos las preguntas,
pero de pronto despertamos de una transición
y ahí estaban las ondas
atravesándonos como un seísmo,
vendiéndonos el derecho a la información,
el perfume de las mordazas,
matizándonos en las pieles la gama cromática de los cardenales,
una clase magistral sobre cómo atarnos los bozales
sin dejarnos llevar por la indignación.

Ahora tenemos hercios, vatios, amperios e imperios
coagulándonos los sembrados,
haciendo del vecindario una valla de alta tensión,
una advertencia de peligro de muerte,
una invitación a la desconfianza.

Ya no hay molienda sin parte meteorológico,
orgasmo sin previo aviso,
flechazo sin campo de tiro.

Habéis convertido cada peña en un panóptico,
nos habéis sulfatado el paladar en el tiempo de la cosecha,
nos habéis provocado incendios en la lengua.

Pero nosotros heredamos guantes de lino,
arados de hierro y dientes afilados
con los que abrir nuevos caminos,
y tenemos en los muslos un baile de san Vito,
un tangaraño en el cuerpo que debería preocuparos,

porque vamos a parir una revolución entre el maíz,

vamos a moveros todos, todos los marcos!
Carlos Da Aira

No hay comentarios:

Publicar un comentario